internetowy kantor

Dlaczego kurs dolara wpływa na całą światową gospodarkę?

Według portalu businessinsider.pl spośród 180 walut światowej gospodarki finansowej ratyfikowanej przez ONZ, to właśnie dolar amerykański stał się najprężniej prosperującą jednostką monetarną. Motorem napędowym dla popularności USD poza potężnym rynkiem amerykańskim jest też uzyskanie statusu międzynarodowej waluty rezerwowej, a także uznanie jej za główną walutę kluczowych surowców mineralnych (złoto i ropa naftowa). W efekcie gdy cena złóż rośnie, wówczas wartość dolara spada. Szczególnie istotnym z perspektywy wartości omawianej jednostki są wydarzenia o charakterze politycznym i ekonomicznym rozgrywające się na arenie międzynarodowej.

Ingerencja dolara przez pryzmat gospodarki światowej

Kurs amerykańskiej waluty, tak samo jak w przypadku znacznej większości jednostek monetarnych, nie raz doświadczał zachwiań na giełdzie światowej. Poprzez szczegółową analizę słupków finansowych można dostrzec potężne zaburzenie rynku, tak jak miało to miejsce w 2008r. wskutek czego na giełdzie odnotowano drastyczny spadek. W tym miejscu, warto zaznaczyć, iż nawet pandemia koronawirusa nie przyczyniła się do powstania tak licznych strat mimo wzrostu wartości omawianej jednostki o 20gr. Równie istotne znaczenie odgrywa model polityki amerykańskiego banku centralnego FED (ang. Federal Reserve System), który odgrywa priorytetową rolę w kształtowaniu procesu przepływu pieniądza. Ile dolar kosztuje w chwili obecnej? Bez dwóch zdań wartość dolara rośnie w siłę, na dzień dzisiejszy sprzedaż wynosi 3,98 PLN, przy czym kupno oscyluje w granicach 4 PLN.

Analiza wartości dolara amerykańskiego

Skutkiem silnej pozycji dolara względem jego wartości można dostrzec istotny spadek współczynników eksportu, umacniając tym samym import zza granicy. Zważywszy na wysokie zróżnicowanie państw pod względem rozwoju gospodarczego, wzrost wartości USD może bezpośrednio przyczynić się do maksymalizacji odsetek procentowych, wynikających z kredytów pozyskanych w dolarach przez państwa słabiej rozwijające się.

Podsumowanie

Bez względu na okresowe zachwiania panujące na giełdzie, dolar amerykański w dalszym ciągu plasuje się na podium w kategorii najbardziej stabilnej waluty na świecie, będącej filarem efektywnie rozwijającego się systemu gospodarczego.

You may also like...