Tagged: internetowy kantor

Niewidzialna ręka rynku a kursy walut

Pojęcie „niewidzialnej ręki rynku” zostało wprowadzone przez Adama Smitha, filozofa i ekonomistę, w jego dziele „Bogactwo Narodów” w 1776 roku. Niewidzialna ręka rynku odnosi się do...