Author: admin

Niewidzialna ręka rynku a kursy walut

Pojęcie „niewidzialnej ręki rynku” zostało wprowadzone przez Adama Smitha, filozofa i ekonomistę, w jego dziele „Bogactwo Narodów” w 1776 roku. Niewidzialna ręka rynku odnosi się do...

Kryzysy zadłużenia a kursy walutowe

Związek Pomiędzy Kryzysami Zadłużenia a Kursami Walutowymi Kryzysy zadłużenia są poważnymi wydarzeniami gospodarczymi, które mogą mieć znaczący wpływ na stabilność finansową państw oraz na ich waluty....